Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují

Aktivity Farní charity v Modřanech

Farní charita se zaměřuje na podporu sociálně slabým rodinám s dětmi a dále na podporu lidem, kteří se ocitli v krizové sociální a životní situaci. Provozujeme humanitární šatník, kde tříděním a další distribucí použitého ošacení pomáháme zejména lidem bez domova. Dále podporujeme sociálně aktivizační činnosti, pořádáme kulturní akce zejména pro děti a mládež z Modřan a okolí.

Jsme součástí celosvětové Charity

Patříme ke Caritas Internationalis, největší mezinárodní organizaci pomáhající lidem v nouzi téměř ve všech zemích světa. V České republice je charitní síť tvořena 8 (arci)diecézními Charitami a stovkami farních, městských a oblastních Charit. Charita je v naší zemi největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb.

Parallax

Aktuality